Biatorbágy-pincekörút

  Környezetünk

  Biatorbágy-pincekörút
  Séta a szőlőhegyen

  Biatorbágyot Sóskút irányában elhagyva egy bal-kanyar után elénk tárul a Füzes patak völgye. A völgy mögött magasodik a Tétényi- fennsík északnyugati pereme. A Zsámbéki- medence és az Etyeki dombság, valamint a Tétényi- fennsík találkozásánál a Pannon tenger vízének eróziós hatása (és helyenként a mészkőbányászati tevékenység) meredek partfalakat hozott létre.

  Ezeket a part- vagy sziklafalakat több helyütt mély vízmosások szabdalják. Egy ilyen vízmosás északi oldalán van a legmagasabb sziklafal, az u.n. Százlépcső, a déli oldalán pedig, egy jellegzetes eróziós képződmény, a Nyakas-kő. Geológiai és tájképi értékük kimagasló, a régió leglátványosabb természeti szépségei közé tartoznak. A Füzes patak előtt balra látható egy régi majorsági épület, előtte egy közkút, ivóvízzel, jobbra van a szennyvíztisztító telep. A hídon áthaladva, közvetlenül, még az erdő előtt egy aszfaltozott bekötőútra térhetünk, melyen pár métert haladva egy tisztást találunk. A kirándulók, a geoláda keresők itt hagyhatják gépkocsijukat, de ez lehet pincekörutunk kiindulópontja is.

  A tisztásról két út vezet délnyugati irányba. A baloldali úton indulunk el. Kb. 200 méter megtétele után elérjük a piros turistajelzést. A jelzésen balra haladva előbb a Nyakas-kőhöz juthatunk, majd a Százlépcsőre mászhatunk fel. Mi azonban egyenesen haladunk fölfelé az erdőben. Pár méter után jobbról találkozunk azzal a kocsiúttal, mely a kiindulópontunktól jobboldali útként indult fel az erdőbe. A két út együtt halad tovább. Balról megkerülünk egy elhagyott vízművet. Az utunk tovább egy vízmosás bal oldali lejtőjén halad végig.

  Több helyen láthatunk az út baloldalán sziklafalakat, kőtömböket.

  A kiindulóponttól kb. 700-800 méterre elérünk egy kőhidat.

  Ez a híd mutatja, hogy az út, amit bejártunk, korábban kocsiút volt, melyen a szőlősgazdák és a telkes-gazdák feljártak a hegyre (Öreghegy és Ürgehegy). Ez az út sajnos feledésbe merült, ma már csak gyalog, vagy kerékpárral járható. Aki mégis gépkocsival akar felmenni a hegyre, annak a Füzes patak hídja után tovább kell mennie Sóskút irányában, elhaladni a Gesztenyés, vagy más néven Erdészház mellett. Mi itt gondolatban megállunk, mert itt keresztezi az országutat a piros jelzés, mely jobbról a Peca tó irányából érkezvén halad balra az erdőben az Öreghegy irányába, és eléri azt a kőhidat, melynél képzeletbeli kirándulásunkon jelenleg állunk. Gépkocsinkat tehát ott is letehetjük és gyalog, vagy kerékpárral haladhatunk tovább balra a piros jelzés mentén a kőhídig. Ha ezt nem tesszük, tovább kell mennünk, elhaladva a Peca tó bekötő útja mellett egy enyhe jobbkanyar után elérjük baloldalon az Ürgehegyre vezető kocsiutat. Ezen az úton fölfelé haladva elérhetjük a Fő- utcát és a többi dűlőutat is. Így a kevésbé sportos alkatúak motorizáltan is megtekinthetik a présházak nagy részét. Visszatérve a kőhídhoz, nem fordulunk jobbra a piros jelzéssel együtt (ez esetben a Gesztenyéshez, a Biatorbágy és Sóskút közötti országúthoz jutnánk), hanem tovább megyünk fölfelé. Egy pár métert haladva jobbról egy ösvény csatlakozik hozzánk, mely egy érdekes képződmény: alámosott sziklaperem mellet haladva ért el bennünket. Balról is egy érdekes látnivaló: egy hatalmas simára csiszolódott kőtömb, vagy sziklamező, amely fölött fenyőerdő látható. Itt érdemes egy kis kitérőt tennünk. Utunkról balra letérve, balra alulról megkerüljük a már említett lapos sziklamezőt, egy pár méteres bokros részen áthaladva kiérünk egy kocsiútra, melyen balra fordulva egy gyönyörűen helyreállított présházat láthatunk.

  Tovább haladva, egy kicsit lejjebb a szőlőhegy egyetlen termelői borkimérésének a pincéi láthatók.

  A pincék érdekessége, hogy nem az ezen a vidéken szokásos módon készült. Az itteni pincék építésénél ugyanis kitermelik a földet, az oldalfalakat és a boltozatot kirakják sóskúti mészkővel, majd visszahordják a földet a tetejére. Ez a két pincét azonban a homokkő- mészkő kibányászásával alakították ki az 1800-as évek első felében, az egyik pince bejáratán olvasható az 1847-es évszám. A másik pince előtt egy présház van, melyet egy omlás miatt átépítettek, csak a bejárati ajtaja eredeti, 1876-os felirattal. A présházban kistermelői viszonylatban modern technológia és a hagyományos szőlő- és borfeldolgozásnak egy érdekes ötvözetével ismerkedhetünk meg. A meredek sziklafalba egy harmadik pincét is építettek eleink az előző kettő mellé egy kicsit lejjebb (a szóban forgó pince omlásnak indult, ezért kibélelték sóskúti mészkővel), mely előtt szintén van egy présház, címerrel díszített bejárati homlokkővel 1933-ból.

  Visszatérve az útvonalunkra, tovább haladunk az ösvényen felfelé és hamarosan kiérünk az erdőből. Előttünk balra hétvégi házak húzódnak, előttük egy nagy szántóföld. Mi azonban betérünk jobbra az erdőben vezető útra és a fák között haladva, néhány tíz méter után, elérünk egy nagy tisztást, melynek mindkét oldalán felhagyott pincelakások láthatók.

  Ezekben valószínűleg a kőbánya munkásai lakhattak. A tisztás kitűnő pihenőhely, a pincék egy részébe be lehet menni, de vigyázni kell az omlásveszély miatt. A jobb oldali pincelakás-sor mögött egy ösvényen haladva az erdőben további érdekes pincelakásokat fedezhetünk fel.

  Felfedező utunk végeztével visszajövünk az erdőből, és tovább folytatjuk sétánkat a délnyugati irányba haladó dűlőúton, ez az ürgehegyi 5. dűlő (Nefelejcs utca). Előbb csak jobboldalon, aztán az út mindkét oldalán hétvégi házak, köztük néhány többé- kevésbé megmaradt régi présházat látunk. Jobb oldalon látunk egy, feltehetőleg módosabb gazda által épített, oromfalas, nyeregtetős, cserépfedéssel ellátott présházat.

  Homlokzata gazdagon díszített, pilaszterekkel tagolt, melyet tagozott főpárkány fog össze. Az ajtó és az ablakok kőkeretesek, a bejárat szemöldök-kőgerendáján tagozott párkányt alakítottak ki. Pár lépésre tovább balra egy egyszerű homlokzatú, 1881-ben épült présházat láthatunk. Valószínűleg a tetőszerkezet átalakításánál a bejárati ajtó fölé egy előtetőt is kialakítottak.

  Elérve egy útkereszteződést, néhány métert tovább haladunk és rögtön a kereszteződés után az út mellett jobbra láthatjuk a szépen felújított Andrész keresztet.

  A kereszt mellet jobbra ferdén lefelé vezető úton megyünk tovább, hogy egy szinttel lejjebb, a 4. dűlőn folytassuk utunkat. A 4. dűlőt elérve (Fő utca) balra haladunk tovább. Rögtön az első épület egy jellegzetes, rendkívül rossz állapotában is szép 1856-ban épült présház.

  A présház helyben bányászott mészkőből épült, oromfalas nyeregtetővel, kőkeretes ajtóval és ablakokkal, az ablakok alatt tagozatos könyöklővel. A bejárat feletti kőben a tulajdonos névbetűi és az építés éve. Az ilyen présházaknál- így itt is, a belső térből leválasztanak egy pihenő részt, a nagyobbik részében a fő helyet a gerendából épített szőlőprés foglalja el, és ebből a technológiai térből nyílik a pince lejárata, ahova néhány lépcsőn keresztül juthatunk le. A pince típusa itt is, mint a többi ürgehegyi présháznál sóskúti kőből kirakott, majd földdel letakart.

  A Fő utcán tovább haladva balról egy hasonló présházat láthatunk, előtte két diófa, ami szintén jellemző az itteni présházakra. Ez az épület valamivel jobb állapotban van, de mind a homlokzat, mind a tetőszerkezet felújításra vár.

  Utunkat folytatva több olyan présházat is láthatunk, melyet az átépítések nem rontottak el, sok szépséget fedezhetünk fel bennük. Hamarosan elérünk egy útkereszteződést. A jobbról becsatlakozó úton lehet gépkocsival a Biatorbágy- Sóskút országútról az Ürgehegyre feljönni. Mi egyenesen haladunk tovább. Az út bal oldalán egy módosabb gazda által épített présház tűnik fel.

  Ez a présház is oromfalas, nyeregtetős (a hullámpala-fedés nem illik hozzá), azonban a présház homlokzatát pilaszterek tagolják, amikre kissé kiugró vakolatpárkány támaszkodik. A két ablak- és az ajtónyílást kőkeretek szegélyezik. Az ajtó kőkeretén 1932-es évszám és a tulajdonos monogramja (KJ) látható. Sajnos ez a nagy és szép présház is nagyon várja a felújítást.

  Tovább halkadunk és egy pár méter után balra fordulunk, hogy az 5. dűlőben haladjunk visszafelé. Az 5. dűlőben (Nefelejcs utca) van a legtöbb épen maradt présház. Mielőtt azonban ide befordulnánk, teszünk egy kis kitérőt a 6. dűlőbe, ahol megtekintjük a hegy különleges megjelenésű présházát, a Mészáros pincét.

  A 6. dűlőben balra fordulunk, egy jó vizű kerekes kút mellett (Mészáros kút) áll a Mészáros pince. Ez a pince is oromfalas, azonban dongaboltozattal és földdel fedett tetővel rendelkezik. A falakat a térdfal alatt húzódó párkányig támpillérek támasztják és tagolják. Az oromfalakon bevilágítók vannak. Az úttesttől lejjebb lévő bejárati szinthez lépcső vezet.

  Az épületben itt is van elkülönített pihenő rész és egy gyönyörű, 1828-ban épített prés. A présházból nyíló ajtón át nem közvetlenül a pincébe jutunk, hanem egy előtérbe, melyből egy kisebb és egy nagyobb pince nyílik. Ezek a pincék is kőboltozatosak. A présházat a közelmúltban felújították és az eredetitől eltérő színezést, kőberakásos lábazatot és ajtóboltozatot, és a homlokzati fal fölé teljes hosszban egy kiugró előtetőt kapott. A Mészáros pincétől tovább egy pár lépésre lévő présház nem az eredetisége, hanem az ízléses felújítása miatt érdemel figyelmet.

  Visszatérve a 4. dűlőbe, északnyugat felé haladunk. Az utca jobb oldalán több, az 1800-as években présház sorakozik, felidézve az egykori présházsori utcaképet. A présházak közül legalább 7 külön-külön is figyelemre méltó, de végigsétálva az utcán, felidéződhet bennünk a 19. századi szőlőhegy hangulata. A képeken bemutatjuk ezeket a présházakat.

  Sétánk folyamán elérkezünk újra az Andrész keresztig, azt elhagyva jobbra fordulunk, fel az erdő irányában. Elérve a Mészáros dűlő északi végét, megpillantjuk az u.n. Kunyik pincét.

  Ez az egyedüli önkormányzati tulajdonban lévő pince, felújítása most folyik. A présház oromfalas, nyeregtetős szimmetrikus homlokzattal kialakított présház. Az ajtó és ablaknyílások kőkeretesek, az ajtó félköríves zárókővel, az ablakok szegmensívesek, tagozott könyöklővel. Az oromfalak védőtetői konzolkövekre támaszkodnak. A présházban jobbra egy elkülönített pihenőszoba van, a hátsó falból nyílik a pincelejárat, mely egy hatalmas kőboltozatos pincébe vezet.

  Érdemes még egy pár telekkel beljebb menni a Mészáros dűlőbe, ahol láthatunk egy l872-ben épült présházat. A nyílások kőkeretesek, szemöldökpárkánnyal. Különös figyelmet érdemel a bejárat feletti régi magyar címer.

  Visszafordulunk és haladunk az erdőben vezető úton. Folyamatosan balra tartva rövidesen átérünk az erdőn a Nyakas-kő dűlőre. Ezt a részt már Öreghegynek nevezik. Egy pár telek mellett elhaladva elérünk egy szőlőültetvényt, mely a Rigó pincéhez tartozik. A pincét a telek alsó végén már megtekinthettük, itt a borház található, ahol bort kóstolhatunk, esetleg valami harapnivalót kaphatunk és pincelátogatást kérhetünk.

  Tovább haladva a dűlőúton néhány, sajnos elhanyagolt présházat láthatunk.

  A dűlőút végén újból beérünk az erdőbe, az út itt már ösvénnyé szűkül, és elég meredeken ereszkedik, úgy, hogy itt a kerékpár nem használható rendeltetésszerűen. Néhány tíz méter után a meredek lejtő aljára érünk, és balra előttünk magasodik a Nyakas-kő.

  A bátrabbak és ügyesebbek felmászhatnak a kő tetejére, ahonnét csodálatos kilátás nyílik a Zsámbéki medencére, előtérben a biai tavakkal, az Etyeki dombságra, valamint a Tétényi fennsíkot szegélyező meredek sziklafalakra. A Nyakas-kő előtt egy pihenőhelyet alakítottak ki, asztallal, padokkal, tűzrakó hellyel.

  Megpihenvén nyugati irányban haladunk tovább a piros jelzést követve az első útelágazásig. Itt a piros jelzés balra megy tovább, de mi jobbra fordulunk, és hamarosan elérjük a sétánk kiinduló pontját.

   

   

   

   

   

  Pincekörút tájékoztató táblák
  Látnivalók/tudnivalók
  (tervezet)

  1. A Pincekörút térképe/A szőlőművelés és borkészítés történetéből
  2. Látnivalók: Nyakaskő, Százlépcső, Biai tó./ Földtani eredet, fauna, flóra
  3. Látnivalók: erdei kőhíd, Öreghegyi kőbevájt pincék, gerendaprés / A hegy
  történelméből
  4. Látnivalók: Pincelakások, Présházak / A helyi pince és présházépítés
  5. Látnivalók: Andrész kereszt /A szőlőművelés helyi módja
  6. Látnivalók: Fő utcai présházak / A pinceprésházak típusai, elrendezésük
  7. Látnivalók: Borházak, szőlők /A borkészítésről
  8. Látnivalók: Mészáros pince, régi prés / Régi prések a szőlőhegyen
  9. Látnivalók: Az utcaképi védettségű Nefeléejcs utca pincéi, kilátás a dombvidékre /
  Az ürgehegyi pincesor
  10. Látnivalók: Kunyik pince / A termesztett szőlőfajták
  11. Látnivalók: Kőbevájt pincék, prés, pincetechnológia / Borfajták, technológia,
  bemutatás
  12. Látnivalók: kilátás Biatorbágyra, a Biai tóra, a Bolha hegyre, Etyeki
  dombokra / A szőlő és bor Biatorbágy egyéb részein

   

  Pincekörút táblák
  Sorszám A hely megnevezése Koordináták Tengerszint feletti magasság
  N E
  1 Kezdőpont, parkoló 47º 27′ 01.25″ 18º 49′ 26.84″ 132 m
  2 Nyakaskő elágazás 47º 26′ 57.15″ 18º 49′ 34.05″ 153 m
  3 Kőhíd 47º 26′ 42.52″ 18º 49′ 49.38″ 214 m
  4 Pincetisztás 47º 26′ 57.15″ 18º 49′ 41.62″ 211 m
  5 Andrész kereszt 47º 26′ 34.36″ 18º 49′ 52.94″ 222 m
  6 Fő út, öreg présház 47º 26′ 24.79″ 18º 49′ 47.41″ 209 m
  7 Kecskés pince 47º 26′ 15.73″ 18º 50′ 01.20″ 207 m
  8 Mészáros pince 47º 26′ 21.65″ 18º 50′ 16.73″ 238 m
  9 Nefelejcs utca 47º 26′ 18.37″ 18º 50′ 06.14″ 217 m
  10 Kunyík pince 47º 26′ 39.52″ 18º 50′ 01.42″ 233 m
  11 Rigó pince 47º 26′ 51.48″ 18º 49′ 56.64″ 227 m
  12 Nyakaskő 47º 27′ 0044″ 18º 49′ 46.94″ 194 m